Caroma Stylus Tasman MKll Wide Toilet Seat & Link
Caroma Stylus Tasman MKll Wide Toilet Seat & Link Caroma Stylus Tasman MKll Wide Toilet Seat & Link
$26.35

TASMAN MKII WIDE SEAT

White - 800267W
Ivory - 800267I
  • SPECIFICATION
Colour White, Ivory