PWE Akemi Hi Rise Shower Arm
PWE Akemi Hi Rise Shower Arm PWE Akemi Hi Rise Shower Arm PWE Akemi Hi Rise Shower Arm PWE Akemi Hi Rise Shower Arm
$64.60
  • 10395 Akemi Hi Rise Shower Arm Chrome

    New to the Akemi shower range - the hi rise arm, in brilliant chrome to compliment the Akemi shower roses.

    Finish - Chrome, Matte Black, Brushed Nickel